Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αγαπώ το περιβάλλον, κάνω ανακύκλωση


Φέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Έτσι είναι και ο κύκλος ζωής στη φύση. Τα δέντρα για παράδειγμα έχουν κύκλους ζωής. Ένα βλαστάρι φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει και πεθαίνει. Όταν πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. Αυτός είναι με λίγα λόγια ένας κύκλος ζωής. Όπως τα δέντρα, έτσι και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν έναν κύκλο ζωής..

Ποια είναι τα στάδια ζωής ενός προϊόντος;

* Απόκτηση πρώτων υλών
* Κατασκευή (υλικών και προϊόντων)
* Συσκευασία και τυποποίηση
* Μεταφορά και διανομή
* Χρήση/ επαναχρησιμοποίηση/ συντήρηση
* Ανακύκλωση/ ανάκτηση απορριμμάτων και αποβλήτων
* Τελική διάθεση / απόρριψη

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς των χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο ζωής.

Η ανακύκλωση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθησή τους στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων που δημιουργούνται μέσα από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων προϊόντων.
Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό (π.χ. παλιά κουτάκια αλουμινίου και γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες) και άλλοτε τα παλιά υλικά μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.

Πλεονεκτήματα και οφέλη της ανακύκλωσης

Τα σημαντικότερα οφέλη της ανακύκλωσης είναι:

* Η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων
* Η εξοικονόμηση χώρου
* Η μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων
* Η εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού
* Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης
* Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία
* Η ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους πολίτες να δράσουν για περιβάλλον

Για παράδειγμα η ανακύκλωση του αλουμινίου

* καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη
* δημιουργεί 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού

Ενώ ανακυκλώνοντας 1 κιλό αλουμίνιο εξοικονομούνται:

* 8 κιλά βωξίτη
* 4 κιλά χημικών προϊόντων και
* 14 κιλοβατώρες ενέργειας

και ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού

* εξοικονομούνται 17 δέντρα και 30.000 - 60.000 λίτρα νερού και
* μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου