Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2010: Αποτελέσματα 6 Ιουλίου


Στις 6 Ιουλίου θα λήξει η αγωνία των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε τη δηµοσιοποίηση των βαθµολογιών τους, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Η συµπλήρωση των µηχανογραφικών δελτίων θα µετατεθεί εφέτος κατά µία εβδοµάδα.

Έπειτα από την καθυστέρηση που επέφερε στην έκδοση των αποτελεσµάτων η αποχή των καθηγητών από τη βαθµολόγηση λόγω των περικοπών στις αποζηµιώσεις τους, ο µηχανισµός κατόρθωσε να συντονιστεί και πάλι. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Παιδείας κ. Ιω. Πανάρετο, η διαδικασία της βαθµολόγησης των γραπτών των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Ιουνίου και οι βαθµοί θα αρχίσουν να αναρτώνται στα σχολεία από τις 6 Ιουλίου. Για τον σκοπό αυτόν το υπουργείο χρησιµοποιεί όλους τους διαθέσιµους βαθµολογητές, καθώς υπάρχουν ακόµα µεµονωµένες περιπτώσεις τοπικών ΕΛΜΕ (π.χ. ΕΛΜΕ Πειραιά) οι οποίες αποφάσισαν να παρατείνουν την αποχή παρά την κεντρική απόφαση της ΟΛΜΕ να σταµατήσουν. Ωστόσο η διαδικασία δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις τοπικές αναταράξεις.

Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των βαθµών πάντως θα συµπαρασύρει και τη διαδικασία συµπλήρωσης των Μηχανογραφικών που πέρυσι είχε αρχίσει στις αρχές Ιουλίου. Φέτος θα αρχίσει το νωρίτερο στις 7 Ιουλίου και κατά συνέπεια θα λήξει στα τέλη του µήνα. Η εξέλιξη αυτή ενδεχοµένως να επηρεάσει χρονικά (λίγες ηµέρες) και την ανακοίνωση των βάσεων που αναµένεται την τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου, χωρίς ωστόσο να είναι ακόµα σίγουρο.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις αναµένεται γενική πτώση των βάσεων σε όλα τα επιστηµονικά πεδία, ιδίως στη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση, και κυρίως στις περιφερειακές σχολές ειδικά των ΤΕΙ λόγω και της κατάργησης του περιορισµού της βάσης του δέκα από φέτος.Οµως οι περιζήτητες σχολές αιχµής Αθήνας και Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα συνεχίσουν να κρατούν τις υψηλές τους βάσεις ή θα εµφανίσουν ανεπαίσθητη πτώση. Υπολογίζεται ότι φέτος σε περίπου 90-100 τµήµατα θα εισαχθούν φοιτητές µε βαθµό κάτω από τη βάση, κυρίως σε περιφερειακά ΤΕΙ και ορισµένα ξενόγλωσσα ΑΕΙ. Στον αντίποδα, περίπου 40 Πανεπιστηµιακά Τµήµατα θα απαιτήσουν πάνω από 18.000 µόρια από τους υποψηφίους. Και φέτος η Ιατρική Σχολή εκτιµάται ότι θα έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής.

Την τελευταία εβδοµάδα Αυγούστου αναµένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις που εκτιµάται πως θα παρουσιάσουν πτώση σε όλα τα Πεδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου