Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού


από την Γεωργία Τσιώρου

Τον Νοέμβριο του 2001 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική Διαφορετικότητα, τον Διάλογο και την Ανάπτυξη. Κάλεσε όλα τα κράτη - μέλη, τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να διοργανώσουν εκδηλώσεις, που θα διευρύνουν τη γνώση των λαών σχετικά με τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και να ενθαρρύνουν μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη γνώση της αξίας της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

H Σύμβαση της Oυνέσκο για την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, μίας εκ των σημαντικότερων στον τομέα αυτό, έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή και συνεπώς καλείται πλέον να ενεργοποιήσει κάθε κινητήριο δύναμη (κυβερνήσεις, κρατικούς μηχανισμούς, δημιουργούς, καλλιτέχνες, την κοινωνία των πολιτών) προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης στην πράξη ενός 'ανοιχτού διαλόγου" σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των πολιτισμών και των ιστορικών παραδόσεων.

Για την ΕΕ, οι προκλήσεις που άμεσα απορρέουν από την εφαρμογή της Σύμβασης είναι πολύ σημαντικές, καθώς η πολιτιστική πολυμορφία δεν είναι μόνο δέσμευση και δικαίωμα απέναντι σε τρίτες χώρες, αλλά αποτελεί πλέον μία βασική αξία, μία αρχή που διέπει την ίδια την εσωτερική αγορά και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Παράλληλα το 2008 αποτέλεσε Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που αποτελεί εξάλλου και το βασικότερο εργαλείο για μία ουσιαστική επίτευξη πολυμορφίας και συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών. Kι αυτό διότι η πολυμορφία δεν επιτυγχάνεται πραγματικά μέσα από ποσοστώσεις και κανονιστικές ρήτρες, αλλά απαιτεί ουσιαστική κατανόηση στις διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, ανοιχτό διάλογο μεταξύ πολιτών και φορέων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών και αναγνώριση του δικαιώματος στην πολιτισμική πολυφωνία.

Θέτοντας ως στόχο για το 2008 την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου η ΕΕ έδειξε με σαφήνεια την πρόθεσή της να αναδείξει την σημασία της πολιτισμικής πολυμορφίας ως βασική αξία της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσμός όπου ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα, στηρίζει ενεργά την προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ. Tα πρόσφατα ψηφίσματά του για την ατζέντα της ΕΕ για τον πολιτισμό σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά και για την προώθηση των πολιτιστικών βιομηχανιών ως μέσο ανάπτυξης, αλλά και πολιτιστικής πολυφωνίας, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή και φιλοδοξούν να προσδώσουν στον τομέα του πολιτισμού έναν νέο αναβαθμισμένο ρόλο ως μέσου ανάπτυξης, ελεύθερης έκφρασης και ουσιαστικής σύγκλισης ατόμων και λαών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου